Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2013

0540 b2d3
Reposted fromtosiaa tosiaa viaduuuli duuuli

July 25 2013

peacock
  Jeśli przychodzisz więcej niż raz, w jedno miejsce, z tą samą osobą to myślę, że nie możesz już nigdy powiedzieć, że to tylko twoje miejsce.
— Lauren Kate
Reposted fromIriss Iriss viaduuuli duuuli
peacock
0384 1e9c
Reposted frommy-wish my-wish viaduuuli duuuli
peacock
9379 0807
Reposted fromatlantyda atlantyda viaduuuli duuuli
peacock
3662 e2dc
Reposted frommentalstate mentalstate viaduuuli duuuli
peacock
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaduuuli duuuli
peacock
8117 6dd7
Reposted fromnoirceur noirceur viaduuuli duuuli
peacock
Niedoskonałość jest piękna, szaleństwo to geniusz i lepiej być całkowicie niedorzeczną, niż nudną.
— Marylin Monroe
peacock
Grunt to nie przywiązywać się do niczego. Do czego się przywiążesz, chciałbyś to zatrzymać. A zatrzymać w życiu nie można nic.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaduuuli duuuli
peacock
2777 5753
Reposted fromCannonball Cannonball viaTveilight Tveilight

July 24 2013

peacock
1447 2d1c
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viailoveyou iloveyou

July 23 2013

peacock
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromimyours imyours viastaystrongangie staystrongangie
peacock
wszystkiego najlepszego frajerze. może w końcu dorośniesz, zmądrzejesz i stwierdzisz, że jednak 'coś tam do mnie masz'
— byłoby miło.
peacock
4007 c1eb
peacock
5945 5457
peacock
8781 5641
Reposted fromSalvator Salvator viastaystrongangie staystrongangie
peacock
peacock
Dziwne uczucie, gdy długo nie widzisz pewnej osoby, nie myślisz o niej i gdy nagle ją spotykasz zaczynasz myśleć i tęsknić.
— coś z dziś
Reposted fromcaramina caramina viastaystrongangie staystrongangie
peacock
0690 bc93
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viastaystrongangie staystrongangie
peacock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl